FORDRANGER : RAPTOR

Alpine PXE-X800

แอมป์พร้อม DSP ในตัว ขับลำโพงคู่หน้า ลำโพงคู่หลัง และสัญญาณขับไปสู่แอมป์ขับซับ

Purist Audio The Specialists

ลำโพงคู่หน้าและคู่หลัง

Alpine R-A75M

แอมป์ขับซับวูฟเฟอร์

Rockford R2SD4-10

ซับวูฟเฟอร์แบบบาง 2 ดอก ติดตั้งในตู้ไฟเบอร์ตรงรุ่นรถ หลังเบาะผู้โดยสารหลัง