FORD EVEREST : NEXT GENERATION

🇮🇹 ลำโพงคู่หน้าและคู่หลัง : 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗩𝗼𝗰𝗲 𝗔𝗩 𝗞𝟲 พร้อมแดมป์ประตู 4 บาน 2 ชั้น แบรนด์ harmotech

🇮🇹 แอมป์ DSP : 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗔𝗣 𝟰.𝟵 𝗯𝗶𝘁

🇺🇸แอมป์ขับซับ : 𝗥𝗼𝗰𝗸𝗳𝗼𝗿𝗱 𝗙𝗼𝘀𝗴𝗮𝘁𝗲 𝗥𝟮-𝟭𝟮𝟬𝟬𝗫𝟭

🇫🇷 ซับวูฟเฟอร์ : 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗣 𝟮𝟱 𝗙𝗦𝗘 ซับขนาด 10″ แบบบางพร้อมตู้ซับตรงรุ่นรถ