HONDA : BRIO

รถพี่น้องฝาแฝดมาพร้อมจอแอนดรอยแบรนด์ Decar ขนาด 7 ” Ram3 Rom 32 และลำโพงแบรนด์โดยลำโพงคู่หน้า Focal ASE165 ลำโพงคู่หลัง Focal ACX165 ให้เสียงที่นุ่ม ลึก ฟังเพลงสบายๆ