ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียงและมัลติมีเดีย TOYOTA ALPHARD

 

• Front : ALPINE X-009
• Overhead Monitor : ALPINE TMX-R2150E
• Processor : Alpine PXA-H800+RUX-C800
• Amplifiers : Purist Super Tube One MKII
• Speaker : Focal Utopia Be 165 W-RC ( Front – Rear )
• Subwoofer : JL 10W3V3
• Front Camera : KENWOOD CMOS-320
• Rear Camera : KENWOOD CMOS-230
• Digital TV : ASUKA HR-600