ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียงและมัลติมีเดีย Mazda RX-7