ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียง MITSUBISHI PAJERO SPORT

 

• Front : Original
• Processor : Helix DSP
• Speaker : Focal 165 KRX3 ( Front ) / Focal 165 KR ( Rear )
• Amplifier : Harmotech M5
• Subwoofer : Kicker CVX10

 

 

 Spread the word. Share this post!