ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียง NISSAN FAIRLADY Z

 

• Front : Original
• Processor : HELIX DSP
• 
Amplifiers : Purist Super Tube One MKII / Kicker ZX-750.1
• 
Speaker : Focal 165KRX2
• Subwoofer : Focal 33KX

 

 

 


Spread the word. Share this post!