ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียงและมัลติมีเดีย TOYOTA FORTUNER

 

• Front : Alpine X-008
• Speaker : Focal 165KRX2 ( Front-Rear )
• Amplifier : Purist Super Tube One MKII
• Subwoofer : JL-AUDIO 10TW1-D4
• Airplay : Ingress
• Rear camera : KENWOOD CMOS-230

 

 

 

Spread the word. Share this post!