ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียง MERCEDES BENZ E300 BLUETEC HYBRID

 

• Front : Original
• Processor : Helix DSP Pro + Director
• Speaker : Focal 165 KR ( Front – Rear )
• Amplifier : Harmotech M5
• Subwoofer : MTX 5510-44

 

 

 


Spread the word. Share this post!