ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียงและมัลติมีเดีย HONDA CIVIC FB

 

• Front : KENWOOD DNR 8015BT
• Processor : Helix DSP
• Amplifiers : Two Purist Super Tube One MKII / One Kicker KX 1200.1
• Speaker : 3 Ways Focal Utopia 165 W-RC Active ( Front ) / Focal R165S2 ( Rear )
• Subwoofer : Focal 25A4

 

 


Spread the word. Share this post!