ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียง MITSUBISHI PAJERO SPORT

 

• Front : Original
• Processor : AUDISON BIT TEN
• Amplifiers : Purist Super Tube One MKII
• Speaker : Focal 165KRX2
• Subwoofer : KICKER 10″ CompVR

 

 

 





Spread the word. Share this post!