ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียง BMW 6 Series CONVERTIBLE

 

• Front : Original
• Processor : Alpine PXA-H800GC+RUX- C800
• Speaker : Focal 165KRX3
• Amplifier : Purist Super Tube One MKII
• Subwoofer : SO250 2X2

 

 

 

Spread the word. Share this post!