ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียงและมัลติมีเดีย BMW X5 e-Drive

 

• Front : Original + Unlock DVD
• 
Processor : Alpine PXA-H800 + RUX-C800
• Amplifiers : Purist Super Tube One MKII 4CH / Audison LRx 1.1k
• Speaker : Focal 165 W-RC ( Front-Rear )
• Subwoofer : SOAUDIO SO250 2X2

 

 

 
Spread the word. Share this post!