ผลงานเด่นติดตั้งชุดเครื่องเสียง PORSCHE MACAN

 

• Front : Original
• Digital TV : Asuka HR-630
• Processor : Audison Bit Ten
• Speaker : Focal 165 KR
• Amplifier : Purist Super Tube One MKII

 

 

 
Spread the word. Share this post!